Dnevni arhiv: 9. 1. 2023

eTwinning projekt v prvem razredu

Letošnje šolsko leto na šoli zopet sodelujemo v eTwinning projektih. Gre
za mednarodne projekte, ki potekajo preko portala eTwinning. To je
skupnost evropskih šol, znotraj katere sodelujoči komunicirajo, ustvarjajo
skupne projekte, se izobražujejo in izmenjujejo ideje ter izkušnje. Projekt
prvošolcev je usmerjen na spoznavanje drugih držav, njihovega jezika,
narave in običajev ljudi. Izmenjamo si tudi semena, ki jih v
spomladanskem času posejemo na vrt. Tako je bilo tudi v decembru, ko
smo si skupaj s šolo Martina Slomška Vrhnika in šolo iz Ploudaniela iz
Francije izmenjali voščilnice, predstavitve, obeske in semena.