Varno in spodbudno učno okolje

Šola je vključena v triletni projekt VSUO- Varno in spodbudno učno okolje.

Dobro počutje in klima sta pomembna dejavnika učne zavzetosti in uspešnosti. Pri tem pa seveda z dobrim počutjem ne mislimo na lagodnost, pasivnost ali čutno ugodje, ampak na aktivno oziroma polno vključenost v učni proces in v dejavnosti, ki jih učenci doživljajo kot smiselne, ter v skupino, v kateri se čutijo sprejete in vključene: Vključujoča šola, Varno in spodbudno učno okolje.

Z razvojno nalogo Varno in spodbudno učno okolje  izvajamo delavnice z učenci in podpiramo učitelje z usposabljanjem na naslednjih področjih:

  • dobri odnosi med učitelji in učenci, odnosna kompetenca, dober stik, počutje in klima;
  • čustveno in socialno učenje ter empatija;
  • neželeno vedenje, razlogi in ravnanje;
  • medvrstniško nasilje in ranljive skupine.

Šolski tim: Klavdija Sotlar, Tanja Blažek, Alenka Biščak, Uroš Jenko, Anja Tomšič, Martina Batista Jenko