Turizmu pomaga lastna glava

Šolsko leto 2022/23: Turistična zveza Slovenije in Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z regijskimi turističnimi zvezami razpisujeta 37. državni festival Turizmu pomaga lastna glava na temo ŠPORTNA DOŽIVETJA BOGATIJO MLADINSKI TURIZEM.

Vodji: Tanja Blažek in Alenka Biščak