Zaposleni

Strokovni delavci

Ime in priimek Predmet /področje Razrednik  
Tanja Blažek

Razredni pouk

Dopolnilni /dodatni pouk

Likovna umetnost 6

IP- Turistična vzgoja

1. razred  

 

Morena Hostinger

Razredni pouk

Dodatni/dopolnilni pouk

ID- pevski zbor

2. razred  
Nataša Frank

Druga strokovna delavka v 1. razredu

Podaljšano bivanje

Jutranje varstvo

   

 

Anica Prosen

Razredni pouk

Dopolnilni /dodatni pouk

3. razred  
Vanja Delost

Razredni pouk

Dopolnilni /dodatni pouk

ISP

ID- pevski zbor

Gospodinjstvo 6

4.  razred  

 

Tina Jenko

Razredni pouk

Dopolnilni/dodatni pouk

Kolesarski izpit

5. razred  
Uroš Jenko

Šport

IP- Izbrani šport

NIP- šport 4. – 6.

Podaljšano bivanje

6. razred  
Petra Valenčič

Matematika

Fizika

Dopolnilni/dodatni pouk

IP- Logika

IP- Vezenje

ISP

8. razred  
Lucia Ahčin Bavdek

Angleščina

NIP- angleščina 1. razred

Dopolnilni/dodatni pouk

   
Olga Novak

Slovenščina

Dopolnilni/dodatni pouk

7. razred  
Jerneja Štritof

Biologija

Naravoslovje

IP- Okoljska vzgoja 2

IP- Kmetijska dela

IP- Poskusi v kemiji

Dopolnilni/dodatni pouk

Šolska prehrana

9. razred  
Mile Uljan

Geografija

Računalnikar

   
Martina B. Jenko

Knjižnica

Zgodovina

Domovinska in državljanka kultura in etika

ID: novinarski krožek

Podaljšano bivanje

ISP

   
Janja Raspor

Slovenščina 6

Podaljšano bivanje

ID- Gledališki krožek

ISP

   
Marijana Fidel

Matematika 7; 9

Tehnika in tehnologija 6, 7, 8

   
Sara Česnik

Glasbena umetnost

ID – Mladinski pevski zbor

ID- Glasbeni krožek

   
Maja Sedej

Pedagoginja – svetovalno delo

Dodatna strokovna pomoč

Podaljšano bivanje

   
Alenka Biščak

Pomočnik ravnatelja vrtca

Svetovalno delo in dodatna strokovna pomoč – vrtec

Podaljšano bivanje

ID- novinarski krožek

   
Jožef Knafelc

Likovna umetnost

IP – Likovno snovanje 1, 2

   
Klavdija Sotlar

Pedagoški vodja

Kemija

   

Andreja Maslo

Mateja Frank

Urška Korent

Podaljšano bivanje

Spremljevalka

Spremljevalka

   

Maja Hrvatin Gorjanc

 

Anja Frank

 

Ana Sedmak

 

Jure Gustinčič

Logopedinja

 

Socialna pedagoginja

 

Psihologinja

 

Računalnikar

   

Ostali delavci

Ime in priimek Delovno mesto
Metka Frank Računovodkinja, tajnica
Peter Lukanović Hišnik
Ana Zadel Kuharica
Romana Jagodnik Kuharica
Munevera Behrić Čistilka, kuh. pomočnica

Irena Dodič

Petra Rebec

Čistilki