Zdrava šola

Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvaja preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.

Potrudili se bomo, da bo šola postala še bolj prijetno okolje, v katerem bomo vsi radi delali in se srečevali – tako učenci, učitelji in starši. Ob vključitvi v projekt Zdrave šole smo se zavezali naslednjim 12 ciljem Zdrave šole:

 1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bodo oblikovali raznovrstne pobude.
 5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja
 6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.
 8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
 12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

Slovenska mreža zdravih šol sodeluje pri mednarodnem projektu SHE4AHA (Zdravje v šoli za zdravo staranje). Poleg Slovenije v projektu sodelujejo tudi Portugalska, Francija, Danska in Islandija. Vsaka država sodeluje s tremi šolami. Poleg naše šole v projektu sodelujejo še OŠ Bistrica ob Sotli in OŠ Dutovlje. V okviru projekta bomo skupaj z izbranimi šolami razvili in evalvairali učinkovite pristope promocije zdravja v šolskem okolju. 

Projekt bo trajal 3 leta, v njem pa naj bi preizkušali gradiva SHE mreže (priročnike o promociji zdravja v šoli, kako postati Zdrava šola, itd.).

Vodja: Martina Batista Jenko