NPZ

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Nacionalno preverjanje znanja je postopek preverjanja znanja, kjer vsi učenci 6. in 9. razreda v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse pod enakimi pogoji, preverjajo pa se standardi znanja, določeni z učnim načrtom.

Temeljni cilj NPZ  je pridobiti dodatne informacije o znanju učencev. Z nacionalnim preverjanjem znanja pa želimo prispevati tudi k boljši kakovosti učenja in poučevanja.

Ob koncu drugega obdobja (v 6. razredu)  se preverja znanje iz:

  • matematike,
  • slovenščine
  • tujega jezika.

Ob koncu tretjega obdobja (v 9. razredu)  se preverja znanje iz:

  • slovenščine,
  • matematike
  • tretjega predmeta, ki ga  določi minister v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda . V šolskem letu 2022/23 je za našo šolo izbrana ANGLEŠČINA.

DATUMI PREVERJANJ V ŠOLSKEM LETU 2022/23

  1. razreda
4. maj 2023 8. maj 2023 10. maj 2023
slovenščina matematika angleščina
  1. razreda
4. maj 2023 8. maj 2023 10. maj 2023
slovenščina matematika angleščina