OPB, JV, VV

Varstvo vozačev

Glede na to, da imamo kar 75 učencev vozačev, je potrebno organizirati varstvo vozačev. Varstvo vozačev je za učence organizirano pred poukom ter od zaključka pouka do odhoda šolskega avtobusa.

Razpored 2021/22

Varstvo

Od 6.30 do 7.55 je za učence organizirano jutranje varstvo. V tem času se učenci 1. razreda zbirajo v njihovi učilnici, učenci 2., 3. in 4. razreda vsak v svojem delu telovadnice, učenci od 5. do 9. razreda pa vsak v svoji matični učilnici. Na hodnikih so prisotni dežurni učitelji.

Razpored 2021-22

Podaljšano bivanje

V vse oblike varstva se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določa šola.

Podaljšano bivanje je organizirano za učence od 1. do 5. razreda. Poteka od 11.35 do 15.45. V tem času potekajo tudi interesne dejavnosti, ki jih vodijo učitelji in zunanji sodelavci.

Zaradi varnosti učencev in odgovornosti šole, lahko učitelj v podaljšanem bivanju predčasno spusti učenca iz šole samo s pisnim dovoljenjem staršev.

Urnik podaljšanega bivanja 2021/22