Šolski sklad

V šolskem letu 2005/06 (23. februarja 2006) je bil v Svetu šole sprejet sklep o ustanovitvi šolskega sklada. Šole sklade ustanavljajo zato, da zberejo sredstva za nadstandarne programe in za pomoč socialno ogroženim otrokom.

Upravni odbor sklada sestavljajo predstavniki staršev in predstavniki delavcev šole. Predsednik Upravnega odbora sklada je ga. Kristina Černač, namestnica pa ga. Vanja Delost.