Izbirni predmeti

Izbirni predmeti so del šolskega predmetnika, ki ga učenci lahko dopolnijo glede na interese, predznanja in izobraževalne cilje.

Neobvezne izbirne predmete učenec izbere ali pa se za njih ne odloči.

Obvezni izbirni predmeti so del predmetnika devetletne osnovne šole od uvedbe dalje. Učenci izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov, lahko tudi tri, če s tem soglašajo starši. Zaradi obiskovanja javno veljavnega programa glasbene šole, je učenec lahko oproščen obiskovanja izbirnih predmetov. Pogoj je predložitev potrdila o vpisu v glasbeno šolo v šolskem letu 2022/2023.