Posodobitev omrežij LAN na VIZ

Naziv operacije: Posodobitev računalniških omrežij LAN na VIZ v osnovnem in
srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih.


Cilji projekta: Namen projekta Posodobitev omrežij LAN na VIZ je posodobiti
računalniška omrežja; pregled obstoječega stanja, izdelava načrta posodobitve,
izvedba posodobitve – nadgradnja aktivne in pasivne opreme v osnovnem in
srednjem šolstvu ter na organizacijah izobraževanja za odrasle. Skupna vrednost
programa znaša 5.533.333,81 €, sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost
znašajo 4.605.647 €.


Načrt za okrevanje in odpornost je podlaga za koriščenje sredstev evropskega
Mehanizma za okrevanje in odpornost. Pripomogel bo k okrevanju slovenskega
gospodarstva in prispeval k blažitvi socialnih posledic pandemije covida-19. Z
izvedbo načrtovanih reform in naložb za zeleni in digitalni prehod bo slovenska
družba bolj trajnostna, odpornejša in bolje pripravljena na izzive prihodnosti. NOO
sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v okviru odziva
Unije na pandemijo COVID-19.
Vse informacije o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) v Republiki
Sloveniji najdete na spletni strani noo.gov.si.