Prvi šolski dan

Spoštovani.
Pred naši je začetek novega šolskega leta.
V petek, 1. 9. 2023, se bodo učenci od 2. do 9. razreda ob 8. uri zbrali v telovadnici,
kjer jih bodo pozdravili ravnateljica in ostali učitelji. Učenci 1. razreda pa bodo v šolo
s starši prišli ob 9. uri.
Od 6.30 dalje bo organizirano jutranje varstvo.
Prvi dve šolski uri bosta namenjeni razrednim uram, sledil bo pouk po urniku.
Urnik bo 31. 8. 2023 objavljen na spletni strani šole.
Prvi šolski dan bo organiziran šolski prevoz po voznem redu, ki je objavljen na spletni strani šole (ostaja enak, kot preteklo šolsko leto)..
Kosilo bo za učence, ki so nanj prijavljeni od 1. 9. 2023 dalje. V kolikor kosila ne želite,
to odjavite na e-pošto prehrana.osknezak@guest.arnes.si
Po pouku bo organizirano varstvo vozačev do odhoda avtobusa in podaljšano
bivanje po običajnem urniku do 15.45.
Želimo vam uspešno novo šolsko leto.

Učitelji in učiteljice OŠ Toneta Tomšiča Knežak
in ravnateljica mag. Klavdija Sotlar