Erasmus+

OŠ Knežak je bila uspešna na razpisu za sredstva programa Erasmus+ .

V okviru tega projekta se bo v letu 2022 ena učiteljica udeležila strukturiranega tečaja Integrating Creativity and Innovation into Teaching  na Irskem.

Glavni cilji  mobilnosti so:

– spoznati kreativne metode in inovativne rešitve pri pouku,

– izboljšati svoje znanje o učnem slogu učencev in zmožnosti projektiranja poučevanja v skladu z njimi;

– spoznati tehnike kognitivnega preslikavanja, vizualnega mišljenja, vizualne strategije poučevanja, kreativnega mišljenja,

 – spoznati pouk projektiranja z uporabo inovativnih metod,

– spoznati kompleksne kompetence: učiteljsko, vrstniško in samoocenjevanje,

– spoznati  vizualne vire kot način za razvoj vrhunskih veščin,

 – spoznati orodja IKT v izobraževanju: kvizi in resne igre, platforme za upravljanje učilnic, spletni portfelji,

 – krepiti mednarodno sodelovanje in

– izboljšati poznavanje drugih kultur in narodov.

Udeleženka mobilnosti bo pridobila evropsko primerljiva znanja, kompetence, spretnosti in izkušnje na svojem strokovnem področju. Nova znanja bodo pripomogla k  boljši usposobljenosti, kar bo imelo za posledico kakovostnejšo delo z otroki in učenci.