SODELOVANJE UČENCEV 1. RAZREDA V ETWINNING PROJEKTU

Najmlajši vrtnarji smo si decembra preko projekta eTwinning s šolo iz Slovenije in z
dvema iz Francije izmenjali voščilnice, predstavitve učencev in semena. Poleg
spoznavanja učencev pri projektu spoznavamo tudi državi, naravo in okolico šole v
Sloveniji in Franciji ter besede za zelenjavo v angleščini in francoščini.
Zanimivo je bilo prebrati predstavitve učencev iz Francije ter pogledati njihove
ilustracije, s katerimi so prikazali, kaj imajo radi in kaj ne. Ugotovili smo, da smo si kar
podobni v tem, ne glede na kraj ali državo bivanja. Opazili smo tudi, da enako stari
učenci v Franciji že pišejo s pisanimi črkami, medtem ko se mi šele učimo pisati s
tiskanimi.
V mesecu marcu smo posejali semena, ki smo jih dobili. Pridno jih zalivamo in že
lahko vidimo prve poganjke.