OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

Na OŠ Toneta Tomšiča Knežak smo kljub številnim omejitvam zaradi razmer, v katerih živimo, zelo ustvarjalni in se kulturi poklanjamo na številnih različnih področjih tekom celega šolskega leta.
Ustvarjalnost naših učencev krasi številne panoje v šoli, s sodelovanjem na različnih natečajih se kaže tudi navzven. S pomočjo svojih učiteljev in mentorjev interesnih dejavnosti so pripravili več video proslav, gledališko igrico, obeležja številnih pomembnih dni in državnih praznikov pa so predstavili z radijskimi oddajami.
V tednu pred slovenskim kulturnim praznikom so vsi oddelki izvedli kulturni dan, na katerem so ustvarjali na različnih umetniških področjih. Slovenski kulturni praznik smo obeležili tudi s poslušanjem radijske oddaje, ki so jo učenci, pod mentorstvom učiteljice Anice Prosen, pripravili v ta namen.
Naj nam bo slovenski kulturni praznik v ponos, počastimo ga s slovensko zastavo, vzemimo si čas za branje slovenskih pesmi ali drugih leposlovnih del, zapojmo si narodno slovensko pesem ali poslušajmo našo radijsko oddajo.