V KARANTENI DVA ODDELKA

Skladno z okrožnico številka 6030-1/2021/104 objavljamo, da sta v karanteni 2 oddelka OŠ Toneta Tomšiča Knežak.

Mag. Klavdija Sotlar, ravnateljica