The Marshmallow Challenge

Devetošolci so pri pouku angleščine preizkusili svoje sodelovalne sposobnost. Kdo bo zgradil najvišji stolp s penico na vrhu?