EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI

Evropski teden mobilnosti je letna pobuda Evropske komisije za trajnostno urbano mobilnost od leta 2002. Evropska mesta poziva, naj en teden namenijo trajnostni mobilnosti.
Migamo vse leto. Najbolj smo glasni med 16. in 22. septembrom, ko teden mobilnosti poteka. Enkrat na leto združimo moči in na glas pozovemo k spremembi potovalnih navad. Letos pod sloganom: Živi zdravo. Potuj trajnostno.
Tudi naša šola se je odzvala tej pobudi. Od 13. do 24. 9. 2021 poteka projekt Prometna kača, s katerim želimo spodbuditi zaposlene, starše in učence na trajnostni način prihoda v šolo. Podatki o številu takih prihodov za vsak razred so razvidni s plakata, ki visi v garderobi. 22.9. je dan brez avtomobila. V ta namen smo organizirali akcijo PRAZNA PARKIRIŠČA OKROG ŠOLE.
Vsi zaposleni so bili povabljeni, da se odzovejo na akcijo. Od 37 zaposlenih je 33 vozačev. Za vse, ki so želeli sodelovati v akciji, je bila možnost parkiranja 100m pred šolo, na bližnjem parkirišču pri poslovilni vežici ali pred ambulanto (skupno 64 parkirišč). Akcijo je podprlo in na njej sodelovalo 30 oz. 91% zaposlenih vozačev, 3 ali 9% pa ne.
Junija 2021 se je uspešno zaključil projekt Trajnostna mobilnost v OŠ, o katerem smo poročali v prejšnjem šolskem letu. Glavni cilj projekta je spodbujanje k spreminjanju potovalnih navad in posledično k zmanjševanju motoriziranega prometa v okolici vrtca in šole, k vsakodnevnemu gibanju otrok ter skrbi za zdravo okolje in zdravje ljudi.


Anica Prosen, koordinatorica projektov na šoli