UČILNICA V NARAVI IN KOLESARNICA

V gozdičku pred šolo imamo novi pridobitvi.
Naš hišnik Peter je poskrbel, da imamo nameščene klopi in mize, na katerih se bo lahko izvajal pouk na prostem. Temu pravimo učilnica v naravi. Le ta je odlična pridobitev za številne vzgojno-izobraževalne dejavnosti tako pri rednem pouku kot pri ostalih dejavnostih razširjenega programa.
Poleg tega imamo na novo urejeno tudi kolesarnico. To naj bo v lepem vremenu spodbuda za učence, ki imajo opravljen kolesarski izpit, da prihajajo v šolo s kolesi. Za tiste, ki izpita še nimajo, pa lahko pridejo v šolo in gredo domov s kolesom le v spremstvu staršev.
Želimo si čim lepšo pomlad, da bomo v čim večji meri lahko izkoristili naši novi pridobitvi.