IZBIRNI PREDMETI 2022/23

Obvezni izbirni predmeti:

Izbrani šport (Uroš Jenko)

Kmetijska dela, Okoljska vzgoja, Poskusi v kemiji (Jerneja Štritof)

Likovno snovanje (Jožef Knafelc)

Logika, Vezenje (Petra Valenčič)

Turistična vzgoja (Tanja Blažek)

Neobvezni izbirni predmeti:

Šport (Uroš Jenko)

Tuj jezik- angleščina 1. r. (Lucia Ahčin Bavdek)