IZBIRNI PREDMETI 2021/22

Obvezni izbirni predmeti:

Izbrani šport- odbojka (Uroš Jenko)

Kmetijska dela, Kmetijsko gospodarstvo, Okoljska vzgoja 2 (Jerneja Štritof)

Likovno snovanje 1, 2, 3 (Jožef Knafelc)

Logika 3 (Petra Valenčič)

Filmska vzgoja (Olga Novak)

Neobvezni izbirni predmeti:

Šport (Uroš Jenko)

Umetnost (Jožef Knafelc)

Tuj jezik- angleščina 1. r. (Lucia Ahčin Bavdek)