Šolski zvonec

Časovni razpored pedagoških ur in odmorov

Ura/predura 7.30 – 7.55 Odmori
1. ura 8.00 – 8.45 1. odmor 8.45 – 8.50
2. ura 8.50 – 9.35 glavni odmor 9.35 – 10.00
3. ura 10.00 – 10.45 3. odmor 10.45 – 10.50
4. ura 10.50 – 11.35 4. odmor 11.35 – 11.40
5. ura 11.40 – 12.25 5. odmor 12.25 – 12.30
6. ura 12.30 – 13.15 6. odmor 13.15 – 13.30
7. ura 13.30 – 14.15