Zaposleni

Strokovni delavci

Ime in priimek Predmet /področje Razrednik
Morena Hostinger

Razredni pouk

Dopolnilni /dodatni pouk

ID- pevski zbor

1. razred

Tanja Blažek

Razredni pouk

Dodatni/dopolnilni pouk

Tehnika in tehnologija 6

ID- gledališki krožek

2. razred
Nataša Frank

Druga strokovna delavka v 1. razredu

Podaljšano bivanje

Tina Jenko

Razredni pouk

Dopolnilni /dodatni pouk

3. razred
Anica Prosen

Razredni pouk

Dopolnilni /dodatni pouk

ISP

4.  razred
Vanja Delost

Razredni pouk

Dopolnilni/dodatni pouk

Gospodinjstvo 6

Likovna umetnost 6

Matematika 6

ID- pevski zbor

Uroš Jenko

Šport

IP- Odbojka

NIP- šport 4. – 6.

Jutranje varstvo

5./ 6. razred
Petra Valenčič

Matematika

Fizika

Dopolnilni/dodatni pouk

IP: logika

ISP

Lucia Ahčin Bavdek

Angleščina

NIP- angleščina 1. razred

Dopolnilni/dodatni pouk

7. razred
Olga Novak

Slovenščina

Dopolnilni/dodatni pouk

IP- Filmska vzgoja

Jerneja Štritof

Biologija

Naravoslovje

Tehnika in tehnologija 7, 8

IP- Okoljska vzgoja 2

IP- Kmetijska dela

IP- Kmetijsko gospodarstvo

Šolska prehrana

8. razred
Mile Uljan

Geografija

Računalnikar

Martina B. Jenko

Knjižnica

Zgodovina

Domovinska in državljanka kultura  in etika

ID: novinarski krožek

Podaljšano bivanje

9. razred
Sara Česnik

Glasbena umetnost

ID – Mladinski pevski zbor

ID- Glasbeni krožek

Maja Sedej

Pedagoginja – svetovalno delo

Dodatna strokovna pomoč

Podaljšano bivanje

Alenka Biščak

Pomočnik ravnatelja vrtca

Svetovalno delo in dodatna strokovna pomoč – vrtec

Podaljšano bivanje

ID- novinarski krožek

Jožef Knafelc

Likovna umetnost

IP – Likovno snovanje 1, 2, 3

NIP- Umetnost

Klavdija Sotlar

Pedagoški vodja

Kemija

Mihael Matko

Urška Korent

Spremljevalec

Spremljevalka

Maja Hrvatin Gorjanc

Anja Frank

Ana Sedmak

Jure Gustinčič

Logopedinja

Socialna pedagoginja

Psihologinja

Računalnikar

Ostali delavci

Ime in priimek Delovno mesto
Metka Frank Računovodkinja, tajnica
Peter Lukanović Hišnik
Ana Zadel Kuharica
Romana Jagodnik Kuharica
Munevera Behrić Čistilka, kuh. pomočnica

Irena Dodič

Petra Rebec

Čistilki