O šoli

O šoli

Ustanovitelj šole je Občina Ilirska Bistrica.  Odlok o ustanovitvi, usklajen z novo šolsko zakonodajo, je bil sprejet 26. aprila 1997 ter objavljen v Uradnem listu RS,  št. 33 / 97 in spremembe.
Odločbo o vpisu v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja je izdalo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 7. septembra 2001.

Zgodovina šole

ZAČETKI ŠOLSTVA V KNEŽAKU

Priprave na organizirano šolstvo v Knežaku segajo v leto 1853. Takrat so se zbrali župani in pomembni možje iz vasi Knežak, Bač in Koritnice (med njimi tudi graščak Miroslav Vilhar) ter se obvezali, da bodo prispevali za plačo učitelja, ki bo poučeval njihove otroke. Ta znesek si bodo vasi razdelile sorazmerno s številom hiš v vasi. Od priprav do začetka pouka pa je preteklo kar nekaj časa. V Knežak je prišel novi učitelj z Vrhnike in začel z delom 16. novembra 1859. Od tega časa naprej je šola v Knežaku doživljala različne organizacijske spremembe. Čeprav ji časi niti pogoji za delo niso bili vedno naklonjeni, je obstala in deluje še dandanes.

sola1

ZAČETKI GRADNJE NOVE ŠOLE

Po končani 2. svetovni vojni je bila šolska stavba v klavrnem stanju, primanjkovalo je šolske opreme, vendar je pouk stekel. Problem neprimernih šolskih prostorov se je vlekel v petdeseta in šestdeseta leta 20. stoletja. »Denar v fondu za novo šolo je dosegel višino zneska, potrebnega za posojilo… Šola se bo prav gotovo začela graditi. Lokacija je že dokončno določena in sicer bo šola stala na pobočju takoj po zadnji hiši v Knežaku ob cesti proti Baču.« stoji zapisano in podčrtano v šolski kroniki. Za novo šolo in akcijo zbiranja sredstev za njeno gradnjo so se začeli zanimati tudi kneški izseljenci iz Amerike, ki so bili na obisku v domačih krajih. Dolgoletna želja po boljših delovnih in učnih pogojih v primernejšem šolskem objektu se je začela uresničevati. Dne, 11. decembra 1966 je bil sklican referendum za samoprispevek za gradnjo nove šolFzačel ske stavbe v Knežaku. Kar 52,66% vseh volivcev v občini se je odločilo za samoprispevek v podporo novi šoli v Knežaku. In tako se je začelo.

sola2

ZAČETEK POUKA V NOVI ŠOLI

Dne, 10. novembra 1969 je bil prvi dan pouka v novi šolski zgradbi. V prvem in naslednjih letih so vsi skupaj ugotavljali, da je zasnova stavbe za te kraje neprimerna. Skozi ravno streho je voda pritekla v telovadnico in ostale prostore. Velika okenska stekla so začela pokati. Po desetih letih je bilo potrebno postaviti leseno strešno konstrukcijo, ki je omilila nastale težave. V vseh naslednjih letih pisci kronike navajajo problem »ponesrečene zgradbe« postavljene na pivški burji in prepihu. Kljub vsem pomanjkljivostim pa ugotavljajo, da delo v novi stavbi prinaša zadovoljstvo tako učencem kot učiteljem.

V šolskem letu 1969/70 je šolo obiskovalo 172 učencev. V šolskem letu 2004/05, po petintridesetih letih delovanja, je ima šola 79 učencev. Številka se je več kot prepolovila. Podobne razmere so bile v marsikateri šoli v državi, saj je število rojstev v državi upadalo. Šolska stavba je v teh letih kljub temu pridobila novo streho, okna in fasado na južni strani, centralno kurjavo na kurilno olje in še marsikaj drugega. V letu 2004 je Krajevna skupnost Knežak v sodelovanju z občino Ilirska Bistrica začela z urejanjem šolskega športnega igrišča in okolice šole. V letu 2006 je nove prostore pridobil vzgojno varstveni oddelek, povsem obnovljena pa je bila šolska kuhinja.

ŠOLA DANES

V poletnih mesecih 2009 je šola dobila novo podobo. Barvita fasada pastelnih barv in dokončna menjava vseh oken dajeta šoli toplino in domačnost. V prizidku, ki je bil dokončan v jeseni 2010, pa je šola pridobila še dodatne prostore za predšolsko vzgojo. Poleti 2017 smo dobili še prizidek k šoli.

V šolskem letu 2023/24 šolo obiskuje 126 učencev, oblikovanih je 9 samostojnih oddelkov, trije oddelki podaljšanega bivanja in štirje oddelki predšolske vzgoje. Pouk po predmetniku poteka v eni izmeni.

__ola3