Predstavitev podjetja Komunala Ilirska Bistrica

Učence je ob naravoslovnem dnevu dejavnosti obiskalo Komunalno podjetje Ilirska Bistrica. Za učence je bil takšen obisk prvi in zato si ga bodo zagotovo zapomnili. Svoje že osvojeno znanje o ločevanju odpadkov so tudi praktično preizkusili, kar je bilo učencem tudi všeč, obenem pa jim je bilo všeč tudi to, da so se lahko usedli v smetarski tovornjak in potrobili.