Prevozi

Učenci vozači so vsi učenci, ki bivajo izven naselja Knežak. Šolo obiskuje  75 učencev, ki se dnevno vozijo z Bača, Koritnic, Šembij, Mašuna – to je 67 % učencev na šoli.

Za organiziran brezplačen prevoz vseh učencev skrbi lokalna skupnost, ki sklepa vsakoletno pogodbo z izbranim ponudnikom. (I&I, podizvajalec Sanabor)

Prevoznik je dolžan opraviti prevoze v skladu z navodili in zakonodajo, ki ureja varnost otrok v cestnem prometu.

Jutranji prevozi

RELACIJA ODHOD PRIHOD ŠOLA
Šembije – OŠ Knežak 6.52 7.10
Koritnice – OŠ Knežak 7.01 7.10
Bač – OŠ Knežak 7.06 7.10
Bač – OŠ Knežak (vozi po potrebi) 7.13 7.17

Popoldanski prevozi

RELACIJA ODHOD ŠOLA PRIHOD
OŠ Knežak – Bač 13.45 13.47
OŠ Knežak – Koritnice 13.45 13.53
OŠ Knežak – Šembije 14.00 14.05
OŠ Knežak – Bač – Koritnice – Šembije 14.45 14.47/15.05/15.15